Untitled (still-life with a telephone and notebook)

Author  Ladislav Kožehuba
 

Z obdobia, keď vyučoval Kožehuba na ŠUR, sa nezachovalo veľa diel. V jeho pozostalosti sa nachádza niekoľko nedatovaných a nesignovaných fotografických zátiší. Tieto snímky sú veľmi podobné prácam fotografického oddelenia ŠUR. Možno dokonca aj ide o práce, ktoré vytvoril v rámci vyučovania buď Kožehuba, alebo jeho žiaci či žiačky.

Dating
Exhibition sections
Material
Dimensions
Institution
Private collection