Untitled (advertising photography)

Author  Ladislav Kožehuba

Z obdobia, keď vyučoval Kožehuba na ŠUR, sa nezachovalo veľa diel. V jeho pozostalosti sa nachádza niekoľko nedatovaných a nesignovaných fotografických zátiší. Tieto snímky sú veľmi podobné prácam fotografického oddelenia ŠUR. Možno dokonca aj ide o práce, ktoré vytvoril v rámci vyučovania buď Kožehuba, alebo jeho žiaci či žiačky.

Dating 20. storočie, 30. roky
Exhibition sections
Material
Dimensions
Institution
Private collection

Similar works