untitled (Devín Castle)

Author  Jaromír Funke
 

Pre prvú stranu prvého čísla časopisu Nová Bratislava bola použitá Funkeho fotografia Devína. Poslúžila ako symbol starobylého Slovenska, ktoré musí byť v prospech lepšej budúcnosti prekonané. Podobná rétorika bola v prostredí ŠUR častá, panovala tu viera v pokrok, ktorý mohol byť dosiahnutý iba prostredníctvom odvrátenia sa od minulosti.

Dating 1931 - 1934
Exhibition sections
Material
Dimensions
Institution
Private collection

Similar works