Glass Things and Common Things

Author  Jaromír Funke
 

Jedným z hlavných princípov Funkeho tvorby sa už v dvadsiatych rokoch stalo hľadanie nového fotografického videnia. Skúmal, ako fotografovať objekty nepoznaným spôsobom, pričom fyzickú manipuláciu snímok vylučoval. Vhodným prostriedkom sa preňho stali zátišia. Väčšinou ich skladal z jednoduchých predmetov, vďaka pokusom s kompozíciou dokázal však vytvoriť rafinované obrazy. Tento princíp prebral aj do svojej výučby na ŠUR, čo dokazuje početná skupina zátiší vytvorená žiakmi, ktoré sú v mnohých ohľadoch podobné Funkeho snímkam.

Dating 1928
Exhibition sections
Material
Dimensions
Institution
Moravian Gallery
Ev. number MG 9305

Similar works