Glass Sheets composition

Author  Miloš Dohnány
 

Dohnányho fotografie zo ŠUR predstavujú najpočetnejší súbor, aký sa od žiaka fotografického oddelenia vôbec zachoval. Väčšina snímok zobrazuje zátišia a štúdie materiálov, ktoré zodpovedajú Funkeho učebným osnovám, zároveň však ukazujú aj Dohnányho vlastnú kreativitu a invenciu.

Dating 1932 - 1934 (1995)
Exhibition sections
Material
Technique
Dimensions
Institution
Slovak National Gallery
Ev. number UP-DK 4186

Similar works