Pedestrians and Shadows (from the Street Scenes series)

Author  Ladislav Kožehuba
 

Roku 1927 vytvoril Kožehuba niekoľko sérií, ktoré poukazujú na autorovu znalosť aktuálnych fotografických trendov, najmä tzv. nového videnia. Ide o reportážne snímky z pražských ulíc, pričom Kožehubovi akoby ani nešlo o zaznamenanie konkrétneho diania, ale o analytickú hru s kompozíciou snímok. Vďaka tomuto prístupu sa fotografia človeka na lešení javí ako nepravidelná lineárna štruktúra, v inej snímke zas nadobúdajú tiene rovnakú dôležitosť ako postavy, ktoré ich vrhajú. Neskoršia tvorba Kožehubu je tradičnejšia, podobné experimenty sa v nej už nevyskytujú.

Dating 1927
Exhibition sections
Material
Dimensions
Institution
Slovak National Gallery
Ev. number UP-DK 2264