Crossroad Under Manderla

Author  Jaromír Funke
 

Fotografia bola publikovaná na titulnej strane časopisu Nová Bratislava , na ktorého vydávaní sa podieľali viacerí Funkeho kolegovia zo školy. Časopis poukazoval na súčasné problémy Slovenska a prezentoval pokrokové riešenia, ktoré mali dopomôcť k modernizácii tejto krajiny. Hoci vyšiel iba v štyroch číslach, Funke v nich publikoval viac ako štyridsať fotografií, väčšinu z nich vytvoril počas svojho pôsobenia na ŠUR.

Dating 1931 - 1932 (repro 2011)
Exhibition sections
Material
Dimensions
Institution
Slovak National Gallery
Ev. number UP-DK 4232

Similar works