From the Mestská sporiteľňa series

Author  Jaromír Funke
 

Funke vytvoril niekoľko sérií modernej architektúry, medzi ktoré patria aj snímky Mestskej sporiteľne na dnešnom Kamennom námestí. Snímky vznikli pravdepodobne pre publikáciu reprezentujúcu túto budovu, ktorú vydal Antonín Hořejš. Fotografovanie architektúry bolo súčasťou vyučovania Funkeho oddelenia, zachovalo sa však iba málo žiackych prác z tohto cvičenia. Známe sú snímky od Mórica Mittelmanna Dedinského , ktoré ukazujú podobné prvky ako Funkeho fotografie, napríklad diagonálne kompozície či detaily fasád.

Dating 1931 - 1932 (repro 2011)
Exhibition sections
Material
Technique
Dimensions
Institution
Slovak National Gallery
Ev. number UP-DK 4233

Similar works