Head Of A Woman

Author  Dagmar Rosůlková
 

Dagmar Rosůlkovú (1909 – 1998) považujeme za zakladateľskú osobnosť modernej slovenskej keramiky. Po druhej svetovej vojne sa sústredila na rozvoj keramiky nielen v úžitkovej forme, ale aj v sochárskych polohách, jej zámerom bolo odfoklorizovanie keramiky. Truda Herzfeldová podľa spomienok Júlie Horovej patrila k mimoriadne talentovaným študentkám, ktorým však zlá finančná situácia bránila pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu alebo v založení vlastného ateliéru, v danej dobe tiež neboli takmer žiadne možnosti uplatnenia výtvarníka v keramickej priemyslovej tvorbe. Ďalšie osudy tejto talentovanej absolventky nie sú známe.