Autoportrait

Author  Juraj Szántó
 

Keramik Juraj Szántó (1908 Humenné – 1982 Prešov) v rokoch 1928-31 sa počas štúdií práva v Bratislave venoval i štúdiu keramiky a sochárstva v Štajerskom Hradci v Rakúsku, neskôr v rokoch 1933 – 1936 na oddelení keramiky ŠUR. Jeho autoportrét je typickou ukážkou moderného portrétu sústredeného na pevný jednoduchý tvar, základné charakteristické črty približujúce tvár maske, v ktorých sú badateľné vplyvy mimoeurópskeho a starovekého sochárstva. Patrí k tým málo početným študentom ŠUR-ky, ktorí sa keramike venovali i ďalej v povojnových rokoch. Pôsobil na východnom Slovensku, kde má i viaceré monumentálne keramické realizácie