Východoslovenské múzeum v Košiciach. Plagát k spoločnej výstave

Author  Ľudovít Fulla