Series of Lectures by László Moholy-Nagy at the School

Author 
 

Moholy-Nagy zavítal do Bratislavy v roku 1931 vďaka spolupráci ŠUR s rozličnými kultúrnymi inštitúciami. Jeho skutočne rôznorodé prednášky o otázkach remesla a umenia, o modernom maliarstve, o novom sochárstve o nových cestách fotografie a o typografii sa stretli s veľkým úspechom, ako o tom svedčia dobové dokumenty a tlač.