A. Tolstoy: Youth Factory. SNT, Bratislava. Stage design

Author  Karol Rompf

in: Výročná správa učňovských škôl v Bratislave a večernej školy umeleckých remesiel a reklamného umenia 1930-31