A. Tolstoy: Youth Factory. Stage design

Author  Antónia Dobiášová
 

in: Výročná správa učňovských škôl v Bratislave a večernej školy umeleckých remesiel a reklamného umenia 1930-31 Ľudovít Fulla sa scénografii venoval práve a len počas svojho pôsobenia na ŠUR. V jeho tvorbe šlo o epizódu, pre moderné dejiny tejto disciplíny bol ale jeho krátky zástoj mimoriadne podstatný. Tolstého Fabrika mladosti bola jeho prvým divadelným kusom a už vtedy umožnil svojim žiakom priamo sa podieľať na jej scénografii. Ako sa píše v programovom bulletine k hre, ide o „novú, modernú scénickú výpravu prevedenú žiakmi školy umeleckých remesiel pod vedením prof. Ľudovíta Fullu“. Iva Mojžišová dodáva, že išlo aj o podnetný didaktický experiment, ktorý sa už nikdy nezopakoval. Návrhy ku konkrétnym dejstvám dostali za úlohu jeho najnadanejší študenti: Antónia Dobiášová, Martin Brezina (neskôr profesionálny scénograf) a Karol Rompf (vo Fullovom oddelení následne pokračoval ako dielenský vedúci).