Móric Mittelmann Dedinský

1914   -  1989

Móric Mittelmann Dedinský navštevoval Funke ho oddelenie iba prvé mesiace školského roka 1933/1934. V tom čase bol študentom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a jeho záujem sa sústredil najmä na divadlo. Fotografia predstavovala preňho iba dočasnú záľubu, ku ktorej sa neskôr už nevrátil. Počas druhej svetovej vojny bol kvôli svojmu židovskému pôvodu prenasledovaný. V roku 1948 sa vrátil do Bratislavy a až do smrti sa venoval najmä dejinám divadla, publicistickej a prekladateľskej činnosti. V jeho memoároch, ktoré vyšli v roku 2001 pod názvom Na chrbte tigra, spomína mimo iného aj na Školu umeleckým remesiel.

Works

Untitled

Móric Mittelmann Dedinský
1933 – 1934 (repro 2018)

Untitled

Móric Mittelmann Dedinský
1933 – 1934 (repro 2018)