Ferdinand Hrozinka

1898
 

Architekt a umeleckopriemyselný návrhár Ferdinand Hrozinka, absolvent Umeleckopriemyselnej školy v Prahe, prišiel na ŠUR v roku 1930. Prvý rok viedol kurz Perspektíva a kreslenie priestorové, od roku 1931 novovzniknuté Oddelenie drevoobrábajúcich živností, skrátene nazývané aj drevorobné oddelenie, v ktorom vyučoval perspektívu, kreslenie nábytkových foriem, projektovanie interiéru, kreslenie a detailovanie. Primárne bolo určené pre stolárov, tesárov, rezbárov, tokárov a kresličov nábytku. Drevorobné oddelenie malo pestrú skladbu predmetov, ktoré navštevovalo od 10 do 17 žiakov. Hrozinka mal na starosti perspektívu a kreslenie aj na iných oddeleniach, pre ktoré bol exaktný výtvarný prejav pri navrhovaní výrobkov mimoriadne dôležitý. Okrem toho prednášal aj o dejinách nábytku. Koncom roka 1938 musel Ferdinand Hrozinka spolu s ostatnými českými kolegami opustiť Slovensko.

Maroš Schmidt