František Reichentál

1895   -  1971
Škola umeleckých remesiel