Miloš Dohnány

1904   -  1944
Škola umeleckých remesiel
 

Miloš Dohnány patrí k najvýraznejším fotografom medzivojnového Slovenska. Fotografovať začal v dvadsiatych rokoch, publikoval mnoho vlastných snímok i textov o fotografii v rôznych periodikách a bol členom Združenia fotoamatérov YMCA. ŠUR navštevoval v rokoch 1932 – 1934, keď tu vyučoval Funke .