Martin Brezina

1909   -  1997
Škola umeleckých remesiel